Jaň ediň, oýüňize gelsin!

MENÝU
ÇORBALAR

Böwenjik Çorba

7.00

Merjimek Çorba

6.00

ÝEŇIL NAHARLAR

Gatlakly Dolama

5.00

Kartoşka Fri

5.00

IŞDÄ AÇARLAR

Grek Salad

6.00

Çopan Salad

6.00

Sezer Salad

6.00

Gök Önümli Gatyk

5.00

TOST, SENDWIÇ
WE
GAMBURGER

Garyşyk Tost

8.00

Klub Sendwiç

9.00

Böwenburger

17.00

Gamburger

11.00

Çizburger

12.00

DÖNER GÖRNÜŞLERI

Et Lawaş Döner

8.00

Towuk Lawaş Döner

7.00

Et Çiş Lawaş

9.00

Towuk Çiş Lawaş

8.00

Et Çörek Döner

8.00

Palowly Et Döner

13.00

Palowly Towuk Döner

11.00

Iskender Doner

19.00

Palowly Garyşyk Çiş Kebap

14.00

PIDE, LAHMAJUN WE SOMSA

Üwelen Etli Pide

13.00

Dogralan Etli Pide

13.00

Peýnirli Pide

13.00

Böwenjik Pide

15.00

Lahmajun

6.00

Somsa (1 sany)

3.00

PIZZALAR:

ORTA:

ULY:

MAŞGALA:

18.00

20.00

30.00

Böwenjik Pizza

Italýan Pizza

Amerikan Pizza

Meksikan Pizza

SOWUK WE GYZGYN IÇGILER:

Soda

Coca Cola, fanta, sprite

Coca Cola, fanta, sprite 1lt.

Miwe Şiresi

Aýran

3.00

2.00

4.00

7.00

3.00

Suw

Kofe

Kakao

Ronfield Çaý (Çaşka)

Ronfield Çaý (Çaýnek)

2.00

2.00

4.00

2.00

4.00

Amatly MenÝu:

#1:    TOWUK LAWAŞ MENÝU

#2:    TOWUK ÇIŞ LAWAŞ MENÝU

#3:    ET LAWAŞ MENÝU

#4:    ÇÖREK DÖNER MENÝU

#5:    ET ÇIŞ LAWAŞ MENÝU

#6:    GAMBURGER MENÝU

#7:    BÖWENBURGER MENÝU

13.00

14.00

14.00

14.00

15.00

17.00

22.00

HABARLAŞYŇ: ŞAHAMÇALARYMYZ:
Fill out my online form.

“Gülüstan” Söwda Merkezi

(Rus Bazary)

(861) 433 433| (861) 399 399

Iş Sagatlarymyz:

 

Hergün > 09:00 -21:00

 

Email: info@bowenjik.biz

 

Merkezi Ofis:

 

Merdem HJ

Aşgabat ş., Oguzhan köç. 1/7

 

49 80 02 / 49 80 09

contact@merdem.biz

www.merdem.biz

“Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy”

Söwda Merkezi (Optowoý)

(862) 632 332 | (862) 633 223

Bize goşulyň:

 

Official Line ID: @bowenjik

 

 

©2015 Böwenjik | Merdem HJ

All Rights Reserved - Ähli Haklar Goragly